transporta tīkls

Epidēmija daudzos veidos ir skārusi transporta nozari. Epidēmiju laikā pasažieri faktiski ierobežo pārvietoties tikai pārliecinošu iemeslu dēļ, aizkavējot visus nevajadzīgos ceļojumus uz labāku laiku, vēl jo vairāk, ja runa ir par tālsatiksmes lidojumiem vai kruīziem, vai arī izvēlas alternatīvus drošākus uztveramus risinājumus.
Tie ir gadījumi, kad ceļotājiem ir jāatstāj savas mājas drošība, lai sasniegtu galamērķus where viņi atradīsies daudzu nepazīstamu / nesaistītu cilvēku tiešā klātbūtnē un ierobežotās vidēs ar nezināmu “veselības stāvokli”.

Viesmīlība, pārtika un dzērieni

Viesmīlības, kā arī pārtikas un dzērienu nozari epidēmija daudzos veidos ir smagi skārusi. Epidēmiju laikā cilvēki patiesībā ierobežo savu kustību tikai uz pārliecinošām.
Šīs ir reizes, kad ideja atstāt savas mājas drošību, lai paliktu, varbūt pat vairākas dienas vai nedēļas, daudzu nepazīstamu / nesaistītu cilvēku tiešā klātbūtnē un ierobežotās vidēs ar nezināmu “veselības stāvokli”, nav īpaši atbalstīta, un visi tas rada bailes vai trauksmi uztverto briesmu vai draudu dēļ.